2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Խոտի միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարան ընդունվում են այն երեխաները, որոնց վեց տարին լրացել կամ լրանում է տվյալ օրացուցային տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին, ժամը 11:00-15:00-ն

Ընդունելությունը կազմակերպվում է տվյալ տարվա օգոստոսի 20 —ից մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ:

Ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

Դիմում դպրոցի տնօրենի անունով
Ծննդյան վկայականի պատճեն
Բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք
Երկու լուսանկար 3×4 չափի
Ծնողի անձնագրի պատճեն:
Փաստաթղթերը ներկայացնել բնօրինակների հետ միասին:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ