Մաքուր Հայաստան

<<Մաքուր Հայաստան>> ծրագրի շրջանակներում Խոտի միջնակարգ դպրոցում նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.

Մասնակցություն հանրապետական շաբաթօրյակին -14.04.2018թ
Հուշարձանների մաքրում — 16.04.2018թ
Ծառատունկ<<Մայիսյան հերոսամարտեր-100>>- 20.04.2018թ
Քարոզարշավ<<Մաքուր կանաչապատ համայնք>> — 23.04.2018
Թեմատիկ պաստառների պատրաստում — ապրիլ
Շարադրությունների և նկարների մրցույթ- ապրիլ
Համայնքային միջոցառում՝ հին Խոտ գյուղի ճանապարհների և Մրգաձորի վանքի տարածքի մաքրում- մայիսի 5