Մասնագիտական կողմնորոշման պլան

Խոտի միջնակարգ դպրոցում իրականացվող մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքային պլան

հ/հ Ամիս Դասաժամ Թեման Դասա-րան Պատասխանատու
1 Սեպտեմ-բեր  VIII Ինչպիսին եմ ես. Իմ դիմանկարը խմբի աչքերով IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
2 Սեպտեմ-բեր VIII Նախընտրելի մասնագիտության նկարագրիչ IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
3 Հոկտեմ-բեր VIII Ֆիլմի դիտում, քննարկում IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
4 Հոկտեմ-բեր VIII ՀՀ կրթության համակարգը

 

IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
5 Հոկտեմ-բեր VIII Անձի ինքնաբացահայտում, ինքնաճանաչում IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
6 Նոյեմբեր VIII Ես և ժամանակը IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
7 Նոյեմբեր VIII Մասնագետների առաջարկ և պահանջարկ, որոշումների կայացում IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
8 Դեկտեմ-բեր VIII Ուսումնաճանաչողական այց IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
9 Հունվար VIII Կարիերայի պլանավորում ողջ կյանքի գործընթաց IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
10 Փետըր-վար VIII Անհատական խորհրդատվություն IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
11 Մարտ VIII Իմ կյանքի մեկ աշխատանքային օրը IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
12 Ապրիլ VIII Մասնագիտության ընտրություն, որոշումների կայացում IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան
13 Մայիս VIII Ծրագրի ամփոփում IX,X,XI Շողիկ Մկրտչյան, Լիաննա Ղազարյան