ԾԽ կազմ

Խոտի միջնակարգ դպրոցի 2017-2018 ուստարում գործող ԾԽ-ի կազմը.

Գրիգորյան Մարինե
Մանուչարյան Լիլիթ
Հայրապետյան Մերի
Վարդանյան Լուսինե
Կարապետյան Աննա
Սարգսյան Ծովիկ
Մկրտչյան Սերինե
Մկրտչյան Արմինե
Երիցյան Նելլի