ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 .  Միրզոյան Ռուզաննա Գավրուշի__նախագահ, Խ.աբովյանի անվան  հայկական  պետական  մանկավարժական  ինստիտուտ, մաթեմատիկա:

2 . Աբրահամյան Մարինե Սամվելի __անդամ, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան  հայկական պետական  մանկավարժական  ինստիտուտ, աշխարհագրություն:

3 . Աղամալյան Մերի  Թարխանի__անդամ, Գորիսի պետական  մանկավարժական համալսարան, մաթեմատիկա:

4 . Միրզոյան Ռիտա Ռուբենի__Անդամ, Երևանի  Խ. Աբովյանի անվան  հայկական պետական  մանկավարժական  ինստիտուտ, կենսաբանություն և գյուղ . հիմունքներ:

5 . Առաքելյան Վրեժ  Արամայիսի __Անդամ, Գորիսի պետական համալսարան , ֆիզիկա:

6 . Գրիգորյան Վալեր Գառնիկի__ Անդամ,  Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ֆիզկուլտուրա,մագիստրատուրա  ֆիզկուլտուրա:

7 . Իվանյան Նվեր Հրահատի__անդամ, Գորիսի պետական համալսարան, ֆիզիկա:Հեռակայում է –ֆիզիկա:

8 . Ղազարյան Լիաննա  Վլադիկի__անդամ , Գորիսի պետական  մանկավարժական համալսարան մանկավարժություն և մեթոդիկա ,  տեխնոլոգիա: