Ազգի պարծանք ֆիդայի

<<Մայիսյան հերոսամարտեր-100>> ծրագրի շրջանակներում  տարրական դասարանների դասվարները  կազմակերպել են միջոցառում <<Ազգի պարծանք ֆիդայի>>  խորագրով՝ ներկայացնելով մեր ֆիդայիների սխրանքները: