Բյուջեի նախագծի քննարկում

2018 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին N 1060-Ա որոշման կազմված է  2018 տարվա բյուջեի նախնական տարբերակը, որը հրապարակվում է ստորև․

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ-ՕՐԱՑՈՒՅՑ