Կարգ՝ Չդասակարգված

Հումանիտար առարկաների մ/մ նիստ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն թվականի փետրվարի  22-ին  ժամը 14.30-ին տեղի կունենա հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման նիստը:

Բոլորի ներկայությունը պարտադիր է:

Օրակարգում

  1. Ծրագրի կատարողականի մասին տեղեկատվություն
  2. ՏՏ-ի կիրառումը  դասապրոցեսում
  3. Զեկույց<<Տեսադասերի դերը հայոց լեզվի և գրականության դասաժամերին>>
  4. Ընթացիկ հարցեր

 

Ի կատարումն  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122 որոշման հավելված 2-ով հաստատված «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գերակա խնդիրները» ցանկի 99-րդ կետով ամրագրված,«Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության հանրային հասանելիության ապահովում» դրույթի 4-րդ ենթակետի պահանջի՝  Խոտի միջնակարգ դպրոցի 2018թվականի բյուջեի նախագիծը քննարկվել է  2017թվականի նոյեմբերի 30 դպրոցի կառավարման խորհրդի 27-րդ  նիստին և   հավանության է արժանացել:

2018 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկում Համաձայն «ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԻ»

Բյուջեի նախագծի քննարկում

2018 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին N 1060-Ա որոշման կազմված է  2018 տարվա բյուջեի նախնական տարբերակը, որը հրապարակվում է ստորև․

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ-ՕՐԱՑՈՒՅՑ