Ի կատարումն  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122 որոշման հավելված 2-ով հաստատված «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գերակա խնդիրները» ցանկի 99-րդ կետով ամրագրված,«Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության հանրային հասանելիության ապահովում» դրույթի 4-րդ ենթակետի պահանջի՝  Խոտի միջնակարգ դպրոցի 2018թվականի բյուջեի նախագիծը քննարկվել է  2017թվականի նոյեմբերի 30 դպրոցի կառավարման խորհրդի 27-րդ  նիստին և   հավանության է արժանացել: